ES projektai

UAB „iAGRO" įgyvendina MTEP projektą skirtą tiksliosios žemdirbystės paslaugų sukūrimui


Nuo 2020-08-03 UAB “iAGRO“ drauge su partneriais UAB „HNIT-BALTIC“ ir UAB „LUNO“ įgyvendina projektą „MTEP tiksliosios žemdirbystės paslaugų sukūrimui integruojant techninės įrangos, sensorių, GIS ir IoT sistemas standartinių protokolų pagrindu“, projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0223, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto vertė – 636 888,36 Eur.

Skirta paramos lėšų – 428 303,88 Eur.

Projekto trukmė - 31 mėnesis.

Projekto tikslas - apjungti skirtingose srityse dirbančių partnerių resursus bei sukauptas žinias ir vartotojams pasiūlyti sprendinius susijusius su dar platesniu tiksliosios žemdirbystės panaudojimu žemės ūkyje. Numatomos kurti tiksliosios žemdirbystės paslaugos ir sistema remiasi šiuolaikinėmis technologijomis, tiksliu procesų automatizavimu, daviklių ir sensorių (IoT) panaudojimu, skaitmeninio dvynio (Digital Twins) technologijos panaudojimu. Planuojama, kad projekto metu kuriamos paslaugos leis radikaliai pakeisti šiuo metu žemdirbystės praktikoje naudojamus procesus, pasitelkiant naujai sukurtas paslaugas ir naudojantis naujai sukurtais produktais.

UAB iAGRO jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse diegia aukštųjų technologijų produktus, skirtus tiksliajai žemdirbystei.