ES parama ūkininkams 2023

ES parama ūkininkams 2023

2023 04 11

Šiais metais atsirado naujų išmokų rūšių, susijusių su aplinkos ir klimato apsauga, o tai didžiąja dalimi liečia ir daugelį Europos Sąjungos šalių ūkininkų. Tai galima traktuoti kaip 2023–2027 metų Bendrosios žemės ūkio politikos strateginio plano dalį.

Jei turite žemės arba joje užsiimate bet kokio tipo žemdirbyste, gali būti, kad turite teisę kreiptis dėl galimybės gauti tiesiogines išmokas bendrąja žemės ūkio politikos tvarka, finansuojamas Europos Sąjungos.

Teisę į bet kokio pobūdžio ES paramą galite gauti įvykdę tam tikrus reikalavimus, kurie yra susiję su visuomenės, augalų ir gyvūnų sveikata, aplinkos gerove. Tokio pobūdžio Europos Sąjungos finansavimas paprastai yra paskirstomas per atitinkamas kiekvienos ES narės nacionalines valdžios institucijas.

Tiesioginių išmokų paraiškos 2023 metais: ES parama ir pakeitimai

Nuo 2023 metų įsigaliojo naujos ES reformuotos, nors ir dvejus metus pavėlavusios, Bendrosios žemės ūkio politikos taisyklės. Paramos ūkiui dydis bus nustatomas pagal Nacionalinio strateginio plano punktus.

Pagal tai bazinė išmoka turėtų siekti 118 €/ha. 25% tiesioginių išmokų fondo bus susiję su ekologinių schemų įgyvendinimu. Pirmojoje Nacionalinio strateginio plano versijoje, kuri pernai gruodį buvo išsiųsta Europos Komisijai, ministerija buvo numačiusi net 16 ekologinių schemų, suteikiančių galimybę rinktis iš įvairių aplinką tausojančių veiklų. Kiekvienai priemonei buvo skirta konkreti išmokos suma už hektarą, tačiau naujajame pasiūlyme schemų liko tik 6.

Paprastai tariant, nuo 2023 m., norint gauti subsidijas iš ES, reikia užtikrinti, kad žemės ūkio paskirties žemė būtų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės. Tai yra vienas iš svarbiausių ekologinių tikslų, kurį ES yra užsibrėžusi įgyvendinti palaipsniui.

Šios gairės taip pat yra pagrindas nustatant reikalavimus papildomoms savanoriškoms priemonėms, tokioms kaip ekologinės schemos, kurios yra visiškai naujas 2023 metų subsidijavimo kampanijos niuansas. Yra 6 ekologinės schemos, o ūkininkas turi nuspręsti, kuri schema jo žemdirbystės veiklai yra optimaliausias pasirinkimas. Kiti šių metų pokyčiai yra susiję su žemesne žemės ūkio ploto riba, kuriai taikoma perskirstymo išmoka. Iki šiol buvo 3 ha, o šiemet sumažėjo iki 1 ha. Kita vertus, teikiant papildomą paramą jauniesiems ūkininkams, buvo panaikintas žemės ploto, už kurį galima gauti subsidijas, riba (anksčiau buvo 50 ha).

Kokios subsidijos yra galimos ūkininkavimui 2023 m.?

Teikdami tiesioginių išmokų paraišką žemės ūkiui 2023 m., galite kreiptis dėl:

  • tiesioginių išmokų, liečiančių bazinių pajamų rėmimą, perskirstymo išmoką, išmoką jauniesiems ūkininkams, išmokas už ekologinių schemų įgyvendinimą, paramą išlaidoms, susijusioms su karvių, galvijų, avių ir ožkų auginimu, taip pat cukrinių runkelių, apynių, linų, kanapių, pomidorų, braškių, bulvių, pašarinių augalų, ankštinių augalų auginimu;
  • pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmokos žemdirbystei;
  • išmokos vietovėms, kurioms būdingi gamtiniai arba kiti specifiniai apribojimai;
  • agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos, įskaitant sandorių išlaidų paskirstymą;
  • ekologinės išmokos, įskaitant priedą už tvarią augalų ir gyvulininkystę ir kt.;
  • agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos (nauji įsipareigojimai pagal 2023–2027 m. planą), įskaitant mokėjimą už vandens sulaikymą natūraliose teritorijose ir kt.;
  • žaliosios išmokos (nauji įsipareigojimai pagal 2023–2027 m. planą), įskaitant mažus ūkius, auginančius ekologinius augalus, priemoką už tvarią augalų ir gyvulininkystę ir kt.;
  • pagalbos apželdinant miškus;

Kada galima teikti paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti 2023 metais?

Laikotarpis, nuo kada iki kada galima teikti paraiškas, norint gauti tiesiogines išmokas asmenims, vykdantiems žemdirbystės veiklą (stambiam ir smulkiam ūkiui), yra: nuo šių metų balandžio 17 d. iki birželio 20 d. imtinai.