EGNOS

EGNOS

Europos Geostacionariosios Navigacijos Perdengimo Sistema EGNOS (angl. European Geostationary Navigation Overlay Service). Ši sistema priklauso Europos Kosmoso Agentūrai. EGNOS naudoja tris palydovus, kurių padėtis nekinta žemės paviršiaus atžvilgiu, t.y. geostacionarūs. Sistemos korekcinis signalas yra nemokamas ir laisvai prieinamas. Jis užtikrina +- 20 cm tikslumą ir puikiai tinka purškimo ar tręšimo darbams.

Pagrindinės savybės:

  • +- 20 cm tikslumas
  • Nemokamas signalas
  • Puikiai tinka rankiniam vairavimui
  • Veikia su visais Trimble navigatoriais
Daugiau apie produktą